⇒ Projekt wysyłamy ciągu 1-2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia
⇒ Zaproszenia wydrukujemy i przygotujemy do wysyłki w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od akceptacji projektu.