Sklep internetowy, działający pod adresem dekodruk.pl
prowadzony jest przez firmę:
Dekodruk Sp. z o.o. (NIP:7642699399 REGON:384414103 KRS:0000804939)

Chlebno 12/1, 89-310 Łobżenica

e-mail (projekty, zamówienia): [email protected],   tel.: 724 953 646
e-mail (reklamacje, drukarnia) [email protected],  tel.: 725 131 847

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.dekodruk.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego paczki na liście przewozowym przedstawionym przez pracownika firmy kurierskiej.

3.Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia kampanii promocyjnych i reklamowych  Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm..

4. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie różnić się w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienie na naszej stronie składa się bez zakładania konta lub po ówczesnym jego założeniu.

2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

3. Każde złożone zamówienie automatycznie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja będzie znacznie utrudniona lub zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

4. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla produktów przy których na karcie produktu widnieje taka informacja. W zależności od produktu minimalne wielkości zamówienia mogą być różne dla każdego produktu.

5. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni. Akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu, lub skorzystanie z pośrednika płatności internetowych oferowanych przez sklep.

6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru zamówienia.

7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu.

8. Grafika/Projekty graficzne

Projekt graficzny wykonujemy na: zaproszenia ślubne, dodatkowe wkładki, menu, plany stołu w postaci plakatu- na pozostałe produkty projektów nie wykonujemy.

Projekty przesyłane są do 1-2 dni roboczych po przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.

Przygotowany projekt wysyłamy mailowo z adresu mailowego [email protected] lub adresu: [email protected]  na mail z którego został do nas wysłany formularz zamówienia. Projekt wysyłamy w pliku .jpg.
Realizacja projektu nastąpi dopiero po akceptacji przesłanego przez nas projektu. Akceptacja musi zostać wysłana droga mailową.

9. Próbki – Sklep wysyła jedynie zestawy próbek, produktów dostępnych w dziale Próbki.
Próbki są płatne według cennika zamieszczonego w dziale Próbki.

Ważna informacja!

5 poprawek do projektu jest w cenie zaproszeń, każda kolejna poprawka wynosi 10 zł.

Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.

III. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system Sklepu oraz wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza zamówienia na adres: [email protected]

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w formularzu zamówienia.
Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp.

3. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających, chyba że ustalono inaczej przed złożeniem zamówienia.

4. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

6. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką nie dzielimy wysyłki produktów chyba że ustalono inaczej z Zamawiającym.

7. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

9. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych lub tryb expres 7 dni roboczych od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

10. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Sklep zwraca zamawiającemu 2 % wartości zamówienia za każdy dzień roboczy opóźnienia. Możliwa jest również inna forma „odszkodowania” ustalona indywidualnie z klientem. Pierwszym dniem opóźnienia jest kolejny dzień roboczy od ostatniego dnia czasu realizacji produktu.

11. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest na terenie Bydgoszczy pod adresem wolna 1. Pod wskazanym adresem można jedynie odebrać wcześniej zamówiony towar. Nie ma możliwości składania zamówień pod wskazanym adresem.

IV. Zwrot towaru

1. Zwrotów nie przyjmujemy, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są spersonalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Państwa zwroty nie kwalifikowały by się do ponownej odsprzedaży ze względu na indywidualny charakter Produktu

2. Większość produktów dostępnych w naszym sklepie wykonana jest na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

3. Produkty nieposiadające cech indywidualnych danego zamówienia można zwrócić na ogólnych zasadach określonych przepisami.

Wyjaśnienie: Przykładem produktu, który bez problemu można zwrócić jest koperta bez nadruku.
Natomiast koperta z Państwa nadrukiem nie podlega zwrotom, ponieważ została stworzona na Państwa życzenie, według Państwa wymagań.

V. Reklamacje

1. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 10 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej [email protected], podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz numer zamówienia.

3. Sklep nie odbiera paczek wysłanych za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu  Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji.

6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.

7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;

c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

d. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

– Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

VI. Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.8.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należne podatki.

2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę (bez VAT), o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury (bez VAT). Sklep nie jest płatnikiem podatku VAT.

Regulamin został przygotowany przez prawników i jest zgodny z obowiązującym prawem.
W razie zastrzeżeń co do któregoś z punktów prosimy o kontakt.